Để có những bộ đồng phục đẹp đi học các em trường TH Kim Đồng phải nhớ tới cô Loan Vũ (USA) đã giúp đỡ cho các em với số tiền 7.000.000 đ . Các em phải cố gắng học tốt để không phụ lòng cô Loan Vũ nhé . Khôn thay mặt các em chân thành cám ơn bạn Loan Vũ rất rất nhiều.