Nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đầy đủ sách vở đến trường. Ngày 25/02/2022 mạnh thường quân chùa Khánh Sơn tặng 25 bộ cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trị giá hơn 6 triệu đồng.