• Điện thoại: 02993822000
 • Email: 
 •  Địa chỉ: 589 Tôn Đức Thắng Khóm 3 Phường 5 TPST
 • Hứa Lâm Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Lớp 4/3
  • Email:
   hualamngocanh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Tú Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Âm Nhạc Kiêm Tổng phụ trách
  • Email:
   trantuuyen@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Khối 4+5 & BM (GV Lớp 5/1)
  • Email:
   nguyenthanhcan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lý Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Khmer
  • Email:
   lythimai@pgdsoctrang.edu.vn
 • Tăng Thị An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Khmer
  • Email:
   tangthian@pgdsoctrang.edu.vn
 • Mạch Vinh Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tin Học
  • Email:
   machvinhphu@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Mỹ Thuật
  • Email:
   nguyentrunghieu@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Thể Dục
  • Email:
   nguyenminhthuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Lớp 5/2
  • Email:
   lethithuha@pgdsoctrang.edu.vn
Video Clips
Video Trường
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 2
Tháng trước : 287